Ý nghĩa của ngày dân số Việt Nam 26/12

Ngày Dân số Việt Nam được chọn nhằm tập trung toàn xã hội cho công tác dân số, điều chỉnh sự phát triển của dân số để phù hợp với sự phát triển kinh tế, xã hội trước mắt ...